Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

BMSZKI Vaspálya Átm.sz. szociális munkatárs munkakör mellett ellátási egységvezető helyettes

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Vaspálya átmeneti szálló pályázatot hirdet szociális munkatárs munkakör mellett ellátási egységvezető helyettes munkakör betöltése céljából
Állás 79/206-48/2018.
Álláspályázat
Feladatkör, tevékenységi kör Jelentkezés feltételei Elbírálásnál előnyt jelent Mellékelendő dokumentumok Egyéb
Az átmeneti szállás szociális-, mentális gondozási tevékenységének megszervezése, irányítása és ellenőrzése - szoros együttműködésben dolgozva az ellátási egységvezetővel. Az intézmény ügyfeleinek nyújtandó szociális munka típusának és irányának személyre szabott meghatározása, az egyes ügyfelek szociális-, mentális gondozását végző munkatársak kijelölése, az esetelosztás és esetátadás folyamatának irányítása. A szakmai munkához kapcsolódó adminisztráció rendszeres, tartalmi- és formai szempontból történő ellenőrzése. Szakmai teamek, esetmegbeszélő csoportok és konzultációk vezetése.
főiskola  felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség egyéni esetkezelői, valamint segítő beszélgetésben szerzett tapasztalat hajléktalan ellátásban szerzett segítő tapasztalat
jártasság esetmegbeszélő csoport vezetésében hajléktalan ellátás témacsoportban szerzett szakvizsga szociális ellátásban szerzett vezetői tapasztalat jó fogalmazási, írásbeli, gépírási készség
részletes szakmai önéletrajz motivációs levél végzettséget igazoló okiratok másolata nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik érvényes erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat estén a jogszabálynak megfelelő érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt bemutatja a megpályázott egység szakmai tevékenységének irányítására, fejlesztésére vonatkozó maximum 3 oldalas program
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: 1103 Budapest, Vaspálya u. 56. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Béren kívüli juttatások: cafetéria keret, ruházati költségtérítés. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Makkai Hunor nyújt a 06-30/485-2856-os telefonszámon. A benyújtott pályázatok értékelése alapján a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázókat írásban értesítjük.
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
Elektronikus úton a Személy- és munkaügyi Csoport részére a munkaugy@bmszki.hu e-mail címen keresztül 2018.04.16
Kérjük az e-mail tárgy rovatában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mü/558-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: "szociális munkatárs munkakör mellett ellátási egységvezető helyettes". A csatolt anyagokat tartalmazó fájlokat a következő módon kérjük elnevezni: "név.önéletrajz", "név.motivációs levél", "név.diploma", stb.
2018.04.30 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: 1103 Budapest, Vaspálya u. 56. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Béren kívüli juttatások: cafetéria keret, ruházati költségtérítés. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Makkai Hunor nyújt a 06-30/485-2856-os telefonszámon. A benyújtott pályázatok értékelése alapján a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázókat írásban értesítjük.
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2018.03.27