Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

BMSZKI pénztáros

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei pályázatot hirdet pénztáros munkakör betöltése céljából
Állás 79/206-44/2018.
Álláspályázat
Feladatkör, tevékenységi kör Jelentkezés feltételei Elbírálásnál előnyt jelent Mellékelendő dokumentumok Egyéb
A pénztárba befizetett összeg átvétele, a készpénz előírás szerinti kifizetése, bizonylatok (pénztárbizonylat, készpénzfizetési számla) elkészítése a CT-EcoSTAT pénzügyi program segítségével. A napi pénztári forgalomról Pénztárnapló/Címletjegyzék készítése, a napi bevétel feladása a BMSZKI bankszámlájára a pénztári nap végén. Havi nyilvántartások vezetése a CT-EcoSTAT gondozási díj modulban a befizetésekről, tartozásokról és az óvadékokról. Adatrögzítés az analitikául szolgáló programokban, nyilvántartások, elszámolások vezetése.
középfokú képesítés, szakirányú pénzügyi-számviteli végzettség felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
költségvetési intézménynél szerzett szakmai tapasztalat CT-EcoSTAT program ismerete önálló munkavégzési képesség megbízhatóság, pontosság
részletes szakmai önéletrajz motivációs levél végzettséget igazoló okiratok másolata nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik érvényes erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat estén a jogszabálynak megfelelő érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt bemutatja
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: 1134 Budapest, Dózsa Gy. út 150. 1081 Budapest, Alföldi utca 6-8. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Béren kívüli juttatások: cafetéria keret, ruházati költségtérítés. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A benyújtott pályázatok értékelése alapján a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázókat írásban értesítjük.
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
Elektronikus úton a Személy- és munkaügyi Csoport részére a munkaugy@bmszki.hu e-mail címen keresztül 2018.04.04
Kérjük az e-mail tárgy rovatában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mü/522-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: "pénztáros". A csatolt anyagokat tartalmazó fájlokat a következő módon kérjük elnevezni: "név.önéletrajz", "név.motivációs levél", stb.
2018.04.13 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: 1134 Budapest, Dózsa Gy. út 150. 1081 Budapest, Alföldi utca 6-8. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Béren kívüli juttatások: cafetéria keret, ruházati költségtérítés. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A benyújtott pályázatok értékelése alapján a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázókat írásban értesítjük.
Dokumentumok
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2018.03.21