Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

BMSZKI Szabolcs u. átmeneti szálló (gondozó)

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
 
  A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Szabolcs utcai átmeneti szálló pályázatot hirdet gondozó munkakör betöltése céljából
Állás 79/206-35/2018
Álláspályázat
Feladatkör, tevékenységi kör Jelentkezés feltételei Elbírálásnál előnyt jelent Mellékelendő dokumentumok Egyéb
Szociális gondozói feladatprofil szerinti teendők: az átmeneti szállón lakók egészségügyi ellátásának megszervezése, vizsgálatokra bejelentés, orvosi rendeléshez segítségnyújtás, orvosi utasítás szerinti gyógyszerelés, kötözés, egyéb ápolási- és egészségügyi tevékenységek. Alapvető életfunkciók mérése, segítségnyújtás a személyi higiéné megteremtésében és fenntartásában, folyamatos kontroll és visszajelzés az orvos fele. A szükséges ágyneműcsere elvégzése, a lakókörnyezet rendben tartása, ellenőrzése. Az élősködők elszaporodásának megakadályozása, azzal, hogy folyamatosan ellenőrzi az ügyfelek lakókörnyezetét. Segítségnyújtás az étkezésben és a folyadékpótlás biztosításában. Az orvos utasításainak megfelelően a megfelelő gyógyszerek alkalmazása, az ügyfelek esetenkénti kísérése. Aktív részvétel a team-munkában. A munkavégzés folyamatos munkarendben történik.
Középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
Érettségi bizonyítvány, •Hajléktalan ellátás területén szerzett szakmai tapasztalat •Kórházi ápolás területén szerzett szakmai tapasztalat
Részletes szakmai önéletrajz •Motivációs levél •Végzettséget igazoló okiratok másolata •Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén, a jogszabálynak megfelelő érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt bemutatja Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1135 Budapest XIII. kerület, Szabolcs utca 33-35. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.  törvény rendelkezései az irányadók. Béren kívüli juttatások: cafetéria keret, ruházati költségtérítés. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lénárt-Székely Tünde nyújt a 06-30/485-2924-es telefonszámon. A benyújtott pályázatok értékelése alapján a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázókat írásban értesítjük.
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
Elektronikus úton személy- és munkaügyi csoport részére a munkaugy@bmszki.hu 2018.03.22
Kérjük az e-mail tárgy rovatában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MÜ/393-1/2018. valamint a munkakör megnevezését: "gondozó"
2018.04.05 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1135 Budapest XIII. kerület, Szabolcs utca 33-35. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.  törvény rendelkezései az irányadók. Béren kívüli juttatások: cafetéria keret, ruházati költségtérítés. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lénárt-Székely Tünde nyújt a 06-30/485-2924-es telefonszámon. A benyújtott pályázatok értékelése alapján a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázókat írásban értesítjük.
Dokumentumok
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2018.03.08