Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

BMSZKI Kőbányai úti Háziorvosi Rendelő (háziorvosi ápoló munkakör mellett telephelyvezető ápoló)

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Kőbányai úti Háziorvosi Rendelő pályázatot hirdet háziorvosi ápoló munkakör mellett telephelyvezető ápoló munkakör betöltése céljából
Állás 79/206-32/2018
Álláspályázat
Feladatkör, tevékenységi kör Jelentkezés feltételei Elbírálásnál előnyt jelent Mellékelendő dokumentumok Egyéb
Háziorvos mellett végzendő ápolói feladatok a 4/2000 (II.25) EüM rendelet 2. mellékletében felsoroltak szerint. A munkavégzés helyén folyó szakmai munka megszervezése és irányítása, valamint a telephely zavartalan működésének biztosítása.
Emelt szintű szakképesítés, 4/2000 (II.25) EÜM rendelet 12. § (1)-(2) bekezdés szerinti szakképesítés, Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség Háziorvos mellett szerzett asszisztensi/szakmai tapasztalat  
Hajléktalan ellátás területén szerzett szakmai tapasztalat
fényképes, részletes szakmai önéletrajz motivációs levél végzettséget igazoló okiratok másolata Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez. Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a jogszabálynak megfelelő érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt bemutatja. MESZK (Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara) tagságáról igazolás vagy kártya igénylést igazoló nyomtatvány Érvényes működési nyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata  
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: 1087 Budapest, Kőbányai út. 22 Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Béren kívüli juttatások: cafetéria keret, ruházati költségtérítés. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
Elektronikus úton Személy-és munkaügyi csoport részére a munkaugy@bmszki.hu E-mail címen keresztül 2018.03.07
Kérjük, az e-mail tárgy rovatában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot "MÜ/304-1/2018", valamint a beosztás megnevezését: "Háziorvosi asszisztens munkakör mellett telephelyvezető asszisztens".
2018.03.28 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: 1087 Budapest, Kőbányai út. 22 Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Béren kívüli juttatások: cafetéria keret, ruházati költségtérítés. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2018.02.15