Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

Szombathelyi Idősek Otthona Polgárdi telephelye - szociális és mentálhigiénés munkatárs

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
A Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona Polgárdi telephelye pályázatot hirdet szociális és mentálhigiénés munkakör betöltése céljából
Állás 79/206-27/2018.
Álláspályázat
Feladatkör, tevékenységi kör Jelentkezés feltételei Elbírálásnál előnyt jelent Mellékelendő dokumentumok Egyéb
A mentálhigiénés csoport munkájában való aktív részvétel. Az adott gondozási egység ellátottainak teljeskörű mentális gondozása, rendszeres foglalkoztatásának szervezése, valamint hivatalos ügyeinek intézése. Szakmai dokumentáció vezetése a jogszabályban rögzítettek szerint. A foglalkoztatásban való aktív részvétel, valamint az intézmény által szervezett rendezvények előkészítésében, lebonyolításában való közreműködés.
középfokú képesítés, rehabilitációs tevékenységterapeuta, szociális segítő, rehabilitációs nevelő segítő, szociális asszisztens, mentálhigiénés asszisztens  felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség egészségügyi alkalmasság jó kommunikációs készség jó kapcsolatteremtő képesség empátia
főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus, okleveles szociálpolitikus idősgondozás területén szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
szakmai önéletrajz motivációs levél végzettséget igazoló okiratok másolata nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik érvényes erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat estén a jogszabálynak megfelelő érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt bemutatja
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 1 évig tartó közalkalmazotti jogviszony A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: 8153 Polgárdi, Somlyói utca 2. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth György Bálintné telephely szociális és mentálhigiénés csoportvezető nyújt a 06-22/576-200-as telefonszámon.
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona Polgárdi telephelye címére történő megküldésével (8153 Polgárdi, Somlyói utca 2.) , vagy elektronikus úton Nagy László telephely igazgató részére a polido@gmail.com email címen 2018.02.21
Kérjük a borítékon, illetve az email tárgy rovatában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítási számot: 43-3/2018., valamint a munkakör megnevezését: szociális és mentálhigiénés munkatárs.
2018.03.14 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 1 évig tartó közalkalmazotti jogviszony A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: 8153 Polgárdi, Somlyói utca 2. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth György Bálintné telephely szociális és mentálhigiénés csoportvezető nyújt a 06-22/576-200-as telefonszámon.
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2018.02.02