Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

BMSZKI Alföldi átm. szállás - gondnok

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Alföldi átmeneti szálló pályázatot hirdet gondnok munkakör betöltése céljából
Állás 79/206-28/2018.
Álláspályázat
Feladatkör, tevékenységi kör Jelentkezés feltételei Elbírálásnál előnyt jelent Mellékelendő dokumentumok Egyéb
• Intézmény napi működtetésében való részvétel, javítások, karbantartások megrendelése, az elvégzett munkák ellenőrzése • Épület állagmegóvása, műszaki állapot napi ellenőrzése, apróbb javítások elvégzése • Leltárak kezelése, selejtezés • Rovarirtások megszervezése, lebonyolítás előkészítése • Anyagigénylés előkészítése, megrendelés • Ágyneműcsere. Napi takarítás, segédmunka irányítása, ellenőrzése • Adminisztráció
Középfokú képesítés, érettségi, Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség  
műszaki végzettség műszaki területen szerzett szakmai tapasztalat munkaszervezési tapasztalatok  
fényképes, részletes szakmai önéletrajz motivációs levél végzettséget igazoló okiratok másolata Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez. Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a jogszabálynak megfelelő érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt bemutatja.  
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: 1083 Budapest, Alföldi u. 6-8. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Béren kívüli juttatások: cafetéria keret, ruházati költségtérítés. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
Elektronikus úton a Személy- és munkaügyi Csoport részére a munkaugy@bmszki.hu e-mail címen keresztül 2018.02.21
Kérjük az e-mail tárgy rovatában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mü/212-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: "gondnok".
2018.02.28 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: 1083 Budapest, Alföldi u. 6-8. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Béren kívüli juttatások: cafetéria keret, ruházati költségtérítés. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  
Dokumentumok
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2018.02.02