Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

BMSZKI Kőrakás park átmeneti szállás - segítő

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Kőrakás park átmeneti szállás pályázatot hirdet segítő munkakör betöltése céljából
Állás 79/206-28/2018.
Álláspályázat
Feladatkör, tevékenységi kör Jelentkezés feltételei Elbírálásnál előnyt jelent Mellékelendő dokumentumok Egyéb
Folyamatos munkarendben (éjszaka is) ügyeleti tevékenységek végzése. A hajléktalan emberek szükségleteinek megfelelő szociális és mentális segítségnyújtás, szociális ügyintézés, tájékoztatás, az intézmény által nyújtott szolgáltatások igénybevételének segítése. Aktív részvétel az intézmény által szervezett rendezvények, foglalkozások lebonyolításában. Dokumentáció vezetése papír alapon és elektronikus formában, részvétel a szakmai megbeszéléseken, teameken.
Középfokú képesítés, Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz mellékletben foglaltak szerint: középfokú végzettség, Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség Elvárt kompetenciák: Jó szintű konfliktuskezelő képesség, Jó szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség, nagyfokú rugalmasság, következetesség, pontosság, precizitás, megbízhatóság, kreativitás,    
szociális területen szerzett szakmai gyakorlat középfokú szociális végzettség (érettségire épülő képzések) megkezdett közép- vagy felsőfokú szociális képzés  
részletes szakmai önéletrajz motivációs levél végzettséget igazoló okiratok másolata Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez. Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a jogszabálynak megfelelő érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt bemutatja.  
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: 1157 Budapest, Kőrakás park 1-8. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Béren kívüli juttatások: cafetéria keret, ruházati költségtérítés. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
Elektronikus úton Személy-és munkaügyi csoport részére a munkaugy@bmszki.hu E-mail címen keresztül 2018.02.21
Kérjük az email tárgy rovatában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: "MÜ/214-1/2018", valamint a munkakör megnevezését: "segítő".
2018.02.28 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: 1157 Budapest, Kőrakás park 1-8. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Béren kívüli juttatások: cafetéria keret, ruházati költségtérítés. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  
Dokumentumok
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2018.02.02