Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

BMSZKI Dózsa Gy. út (nyilvántartási előadó II.)

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
A Budapest Módszertani Szociális Központ és Intézményei pályázatot hirdet nyilvántartási előadó II. munkakör betöltése céljából
Állás 79/206-22/2018.
Álláspályázat
Feladatkör, tevékenységi kör Jelentkezés feltételei Elbírálásnál előnyt jelent Mellékelendő dokumentumok Egyéb
Ellátja a Nyilvántartási csoport működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat, ügyek nyilvántartását, ügyiratok kezelését, iktatását és postázását. Ellátja a Nyilvántartási csoporthoz tartozó igazgatási, nyilvántartási, adatszolgáltatási, adatkezelési és adatvédelmi feladatokat. Közreműködik az intézmény adatszolgáltatási körébe tartozó jelentési kötelezettségek végrehajtásában, ehhez kapcsolódóan segítséget nyújt az intézmények számára. Ügyintézési támogatást nyújt az intézményben folyó szociális segítő tevékenység dokumentálásához a munkakörében meghatározott feladatok tekintetében. Ellátja a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) rendszerbe történő adatszolgáltatással kapcsolatos ügyeket.
Főiskola, Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség Elvárt kompetenciák: A munkakörének ellátásához szükséges jogszabályok és előírások ismerete, értelmezésének képessége, Jó szintű kommunikációs és problémamegoldó képesség, Rendszerszemléletű és folyamatszemléletű gondolkodás, Megbízhatóság, pontosság, Felelősségteljes munkavégzés, nagyfokú precizitás, Fokozott terhelhetőség    
Ügyviteli / integrált ügyviteli rendszerek alkalmazásában, illetve adatbázis-kezelésben való jártasság
Fényképes, részletes szakmai önéletrajz Motivációs levél Végzettséget igazoló okiratok másolata Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén, a jogszabálynak megfelelő érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt bemutatja Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez  
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: 1134 Budapest, Dózsa György út 152. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Béren kívüli juttatások: cafetéria keret, ruházati költségtérítés. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
Elektronikus úton személy- és munkaügyi csoport részére a munkaugy@bmszki.hu E-mail címen keresztül 2018.02.13
Kérjük az e-mail tárgy rovatában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: "MÜ/147-1/2018", valamint a munkakör megnevezését: "nyilvántartási előadó II".
2018.02.14 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: 1134 Budapest, Dózsa György út 152. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Béren kívüli juttatások: cafetéria keret, ruházati költségtérítés. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2018.01.26