Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

BMSZKI Fehér köz (segítő)

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Fehér köz nappali melegedő pályázatot hirdet segítő munkakör betöltése céljából
Állás 79/206-19/2018.
Álláspályázat
Feladatkör, tevékenységi kör Jelentkezés feltételei Elbírálásnál előnyt jelent Mellékelendő dokumentumok Egyéb
Az intézménybe érkező ügyfelek szükségleteinek megfelelő szociális és mentális segítségnyújtás. A melegedő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének megszervezése, lebonyolítása, koordinálása, az intézmény által használt elektronikus programba való rögzítése. Kapcsolattartás társintézményekkel. Naprakész információk által tájékoztatás, szociális ügyintézésben való segítségnyújtás. Aktív részvétel az intézmény által szervezett rendezvények, foglalkozások lebonyolításában, vezetésében. Részvétel a szakmai megbeszéléseken, teameken.
•Középiskola/gimnázium, Az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. mellékletében foglaltak szerint: középfokú végzettség, •Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
szociális területen szerzett szakmai gyakorlat •középfokú szociális végzettség (érettségire épülő képzések) megkezdett közép- vagy felsőfokú szociális képzés Előnyt jelentő kompetenciák: Jó szintű konfliktuskezelő képesség, Jó szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség, nagyfokú rugalmasság, következetesség, pontosság, precizitás, megbízhatóság, kreativitás, Jó szintű együttműködési készség, tud teamben dolgozni  
részletes szakmai önéletrajz •motivációs levél •iskolai végzettséget igazoló okiratok nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik •érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén, a jogszabálynak megfelelő érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt bemutatja
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: 1104 Budapest, Fehér Köz 2. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
•Elektronikus úton Személy- és munkaügyi csoport részére részére a munkaugy@bmszki.hu E-mail címen keresztül 2018.02.12
Kérjük az e-mail tárgy rovatában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: "MÜ/123-1/2018", valamint a munkakör megnevezését: "családgondozó"
2018.02.26 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: 1104 Budapest, Fehér Köz 2. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  
Dokumentumok
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2018.01.24