Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

Budapest Főváros Levéltára villanyszerelő álláspályázata

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
Budapest Főváros Levéltára pályázatot hirdet villanyszerelő munkakör betöltésére
Állás 79/145-6/2018
Álláspályázat
Feladatkör, tevékenységi kör Jelentkezés feltételei Elbírálásnál előnyt jelent Mellékelendő dokumentumok Egyéb
A FEOR-08 7524-es épületvillamossági szerelői, villanyszerelői feladatok ellátása. Az épület áramellátásához szükséges vezetékrendszer szerelése, javítása, elektromos és gépészeti berendezések üzemeltetése, karbantartása, működési rendellenességek szakszerű elhárítása.
 -      Szakmunkásképző intézet, épületvillamossági szerelő, villanyszerelő végzettség, -       villanyszerelői területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, -  magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság -       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása alkalmazás esetén
-        Épületvillamossági szerelési gyakorlat -      Érintésvédelmi vizsgálatra jogosultság -      Általános karbantartói gyakorlat -     További szakirányú végzettség (villamos berendezés szerelő, kisgépszerelő, stb.) -       Gyengeáramú rendszerek ismerete -      Üzemeltetési tapasztalat (100 fő feletti munkavállalót foglalkoztató intézményben) -      Számítástechnikai alapismeretek, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
-    Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, szakmai önéletrajz. Kérjük jelentkezésében adja meg bérigényét. A pályázathoz szükséges csatolni a pályázó azon nyilatkozatát, melyben személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1139 , Teve utca 3-5. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Levéltára címére történő megküldésével (1139 Budapest, Teve utca 3-5. ) vagy Elektronikus úton Baginé Farkas Ágnes munkaügyi csoportvezető részére a farkasag@bparchiv.hu E-mail címen keresztül 2018.02.12
Kérjük borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 327/2018/MÜ , valamint a munkakör megnevezését: VILLANYSZERELŐ, ÜZEMVITELI ALKALMAZOTT.
2018.02.16 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1139 , Teve utca 3-5. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Dokumentumok
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2018.01.22