Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei családgondozó álláspályázata (II. sz. Családok Átmeneti Otthona)

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
  A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei II. számú Családok Átmeneti Otthona Rákosszeg park 4. pályázatot hirdet családgondozó munkakör betöltése céljából
Állás 79/206-13/2018.
Álláspályázat
Feladatkör, tevékenységi kör Jelentkezés feltételei Elbírálásnál előnyt jelent Mellékelendő dokumentumok Egyéb
Nappali munkarendben: a családokkal való gondozási folyamat teljes jogkörű szakmai felelőseként önálló esetkezelést végez, munkáját a szakmai team segíti.
Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy, pszichológus, pszichopedagógus vagy mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés segítő szakember, szociológus, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, közösségi szociális munkás, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, mentálhigiéniai prevenciós specialista, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, játék- és szabadidő-szervező tanár, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár,• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
Gyermekvédelmi alapellátásban szerzett szakmai tapasztalat
Részletes szakmai önéletrajz •Motivációs levél •Végzettséget igazoló okiratok másolata •Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez •Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén, a jogszabálynak megfelelő érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt bemutatja
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: 1142 Budapest, Rákosszeg park 4. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
Elektronikus úton a Személy- és munkaügyi Csoport részére a munkaugy@bmszki.hu e-mail címen keresztül 2018.02.07
Kérjük az e-mail tárgy rovatában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: "MÜ/116-1/2018", valamint a munkakör megnevezését: "családgondozó".
2018.02.20 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: 1142 Budapest, Rákosszeg park 4. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  
Dokumentumok
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2018.01.22