Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

BMSZKI Dózsa Gy. út (módszertani munkatárs)

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei pályázatot hirdet módszertani munkatárs munkakör betöltése céljából
Állás 79/206-3/2018.
Álláspályázat
Feladatkör, tevékenységi kör Jelentkezés feltételei Elbírálásnál előnyt jelent Mellékelendő dokumentumok Egyéb
A BMSZKI szakmai munkájának és szakmai vezetésének segítése. Részvétel belső konzultációkban, a szervezet életében felmerülő magasabb szintű problémák kezelése, önálló megoldása. Képzésszervezői feladatok ellátása, a BMSZKI intézményi továbbképzési terveinek koordinálása, a szakdolgozók továbbképzésének szakmai támogatása. Közreműködés szakmai kiadványok készítésében, konferenciák, rendezvények szervezésében. Részvétel a BMSZKI hivatalos honlapjának üzemeltetésében, fejlesztésében.
főiskola, felsőfokú  felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
adatok, adatbázisok kezelésében és értelmezésében való jártasság önálló elképzelések a segítő munka fejlesztéséről és a szolgáltatások magas szintű megszervezéséről projektszervezői, vezetői tapasztalatok hajléktalanellátás témájában szerzett szociális szakvizsga
részletes szakmai önéletrajz motivációs levél végzettséget igazoló okiratok másolata nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik érvényes erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a jogszabálynak megfelelő érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt bemutatja
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2020.01.31.-ig tartó közalkalmazotti jogviszony A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: 1134 Budapest, Dózsa Gy. út 152. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Béren kívüli juttatások: cafetéria keret, ruházati költségtérítés. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Makkai Hunor nyújt a 06-30/485-2856-os telefonszámon. A benyújtott pályázatok értékelése alapján a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázókat írásban értesítjük.
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
Elektronikus úton a Személy- és munkaügyi Csoport részére a munkaugy@bmszki.hu e-mail címen keresztül 2018.01.24
Kérjük az e-mail tárgy rovatában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mü/36-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: "módszertani munkatárs". A csatolt anyagokat tartalmazó fájlokat a következő módon kérjük elnevezni: "név.önéletrajz", "név.motivációs levél", "név.diploma", stb.
2018.02.06 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2020.01.31.-ig tartó közalkalmazotti jogviszony A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: 1134 Budapest, Dózsa Gy. út 152. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Béren kívüli juttatások: cafetéria keret, ruházati költségtérítés. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Makkai Hunor nyújt a 06-30/485-2856-os telefonszámon. A benyújtott pályázatok értékelése alapján a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázókat írásban értesítjük.
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2018.01.11