Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár pénzügyi osztályvezető álláspályázata

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár pályázatot hirdet pénzügyi osztályvezető munkakör betöltésére
Állás 79/145-3/2018
Álláspályázat
Feladatkör, tevékenységi kör Jelentkezés feltételei Elbírálásnál előnyt jelent Mellékelendő dokumentumok Egyéb
Munkakörébe tartozik a pénzügyi terület irányítása. Munkáját közvetlenül a gazdasági igazgató irányításával végzi. Irányítja és ellenőrzi a pénzforgalommal, a pénzellátással kapcsolatos feladatok teljesítését. Gondoskodik a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés rendjének betartásáról. Közreműködik a pénzügyi területet érintő intézményi szintű belső szabályzatok előkészítésében. Ellátja a FSZEK adókötelezettségének bevallásával, befizetésével, az adófolyószámlák rendezésével kapcsolatos tevékenységet. Vezeti az előirányzatok felhasználásával, átcsoportosításával, módosításával kapcsolatos nyilvántartást, előkészíti az esetleges pótelőirányzatok megkérését. Felelős a területét érintő adatszolgáltatások, beszámolók határidőben való elkészítéséért. Feladata a szerződések előkészítése, karbantartása és nyilvántartása, teljesítés figyelemmel kísérése. Gondoskodik a FSZEK házipénztárának működéséről, a folyamatos pénzellátás biztosításáról.
§         Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, §         Költségvetési intézményben megszerzett pénzügyi gyakorlat, §         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Életrajz, eddigi szakmai tevékenység leírása, az iskola végzettséget tanúsító okmányok, erkölcsi bizonyítvány, adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozat.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, pénzügyi előadó munkakörben. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 3 év határozott időre szól. A munkavégzés helye: 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 4. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
Elektronikus úton, a pályázatnak az allaspalyazat@fszek.hu e-mail címre történő megküldésével 2018.01.26
Kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FSZEK-49-1/2018, valamint a beosztás megnevezését: pénzügyi osztályvezető.  
2018.01.31 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, pénzügyi előadó munkakörben. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 3 év határozott időre szól. A munkavégzés helye: 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 4. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.
Dokumentumok
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2018.01.10