Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI TÁMOGATÁS 2017

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
Pályázati felhívás szerint.
Budapest Főváros Önkormányzata támogatni kívánja a főváros városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukcióját és felújítását.
Támogatás 59/873/2017
A Támogatásra az örökségvédelem (műemléki egyedi és területi védelem, valamint fővárosi vagy kerületi helyi védelem) alatt álló épületek tulajdonosai és jogszerű használói pályázhatnak, mint építtetők.
Ösztöndíj/támogatás
Támogatást nyújtó szervezet Előkészítő szervezeti egység Támogatás célja Teljes költségvetési keret Pályázati keretösszeg Egy igény maximális összege Támogatás folyósítása Egyéb
Építészeti Értékvédelmi Csoport
Budapest Főváros Önkormányzata támogatni kívánja a főváros városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukcióját és felújítását.
Ft 500 000 000 Ft Ft - 20 000 000 Ft UTO
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
Főpolgármesteri Hivatal (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) 2017.10.13, illetve 14:00
A pályázatokat a verseny tisztaságának megőrzése céljából ZÁRT BORÍTÉKBAN kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI TÁMOGATÁS 2017” A határidőn túl beérkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. A benyújtott pályázati anyag Támogatótól nem igényelhető vissza.    
2018.02.28 Elbírálástól számított 40 napon belül.
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Fővárosi Közgyűlés
Közzététel dátuma: 2017.06.27