Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

Állagmegóvási pályázat 2016.

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
A pályázóra vonatkozó adatok, nyilatkozatok hiteles formában Az épületre vonatkozó műszaki adatok, igazolások Egyéb dokumentumok
Társasházi közösségek, lakásszövetkezetek nyújthatják be a pályázati anyagot rendeltetésszerű használatához szükséges fejújításokra, jókarbantartási és állagmegóvási munkákra. Pl.: erkély, függőfolyosó, tető, utcai homlokzat, fa homlokzati nyílászárók felújítása stb.
Támogatás FPH059/523/2016
Örökségvédelem (műemléki egyedi vagy területi védelem, valamint fővárosi vagy kerületi helyi védelem) alatt álló társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek tulajdonosai és jogszerű használói pályázhatnak, mint építtetők. A támogatásra csak még meg nem valósult munkákkal lehet pályázni.
Ösztöndíj/támogatás
Támogatást nyújtó szervezet Előkészítő szervezeti egység Támogatás célja Teljes költségvetési keret Pályázati keretösszeg Egy igény maximális összege Támogatás folyósítása Egyéb
Városépítési Főosztály Városfejlesztési Osztály Városmegújító Csoport
A támogatás célja a főváros városképét meghatározó több lakásos társasházas és lakásszövetkezeti lakóépületek állagmegóvásának elősegítése.
165 000 000 Ft Ft Ft - Ft UTO
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály (1052 Budapest, Városház utca 9-11) vagy a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája 2016.12.02
A pályázatokat ZÁRT BORÍTÉKBAN kell benyújtani, a verseny tisztaságának megőrzése céljából. A borítékra kérjük ráírni:   „Építészeti örökségvédelem alatt álló társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek állagmegóvási munkáinak támogatása 2016.” illetve „Iktatóban nem bontható fel, azonnal címzetthez továbbítandó”   A határidőn túl érkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. A benyújtott pályázati anyag eredeti példánya az elbírálást követően a kiírótól nem igényelhető vissza.  
2017.03.31
Dokumentumok
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2016.07.18