Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
A pályázóra vonatkozó adatok, nyilatkozatok hiteles formában Az épületre vonatkozó műszaki adatok, igazolások Egyéb dokumentumok
A támogatás célja olyan munkák elvégzésének segítése, amelyek az épületnek olyan részeit, tartozékait, díszítéseit, általában olyan értékeit újítják fel, állítják vissza, amelyek a fővárosi védettség alá helyezést indokolttá tették, tehát hangsúlyozottan az eredeti részek felújítása, restaurálása, visszaállítása.
Támogatás FPH059/534/2016
Kizárólag a 37/2013. (V.10.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá eső (fővárosi helyi védelem alatt álló) épületek tulajdonosai, használói pályázhatnak, mint építtetők. A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó ingatlan felújítása nem tartozhat a pályázattal támogatott felújítási munkák közé. A támogatásra csak még meg nem valósult munkákkal lehet pályázni.
Ösztöndíj/támogatás
Támogatást nyújtó szervezet Előkészítő szervezeti egység Támogatás célja Teljes költségvetési keret Pályázati keretösszeg Egy igény maximális összege Támogatás folyósítása Egyéb
Városépítési Főosztály Városfejlesztési Osztály Építészeti Értékvédelmi Csoport
A fővárosi helyi védelem alatt álló épületek értékőrző felújítása
135 000 000 Ft Ft Ft - Ft UTO
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztálya (1052 Budapest, Városház utca 9-11.), vagy személyesen a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2016.09.30
A pályázatokat ZÁRT BORÍTÉKBAN kell benyújtani, a verseny tisztaságának megőrzése céljából. A borítékra kérjük ráírni: „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016”. A határidőn túl érkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. A benyújtott pályázati anyag eredeti példánya az elbírálást követően a kiírótól nem igényelhető vissza.
2017.01.30
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2016.07.15