Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

Lakáspályázat 24 db lakás piaci alapon történő bérbeadására

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
Lakás FPH058/204-3/2016.
A pályázat benyújtására minden természetes személy jogosult, aki a 29/2006.(VI.12.) Főv. Kgy. rendelet (jelenleg hatályos Lakásrendelet) 5/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a piaci alapon történő bérbeadás feltételének megfelel, azaz a bérlő vagy házastársa (élettársa), és a vele együttköltöző vagy együttlakó közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének (jelenleg 28.500,- Ft) 5-szörösét, azaz 142.500,- Ft-ot.
Lakás
Lakás
Sorszám Cím Alapterület Szobák száma Komfort fokozat Lakbér Egyéb
1 1 1 1 1 Ft
Megtekintési lehetőség: Kőbányai úti és Gyöngyike utcai lakások 2016.03.29. 8-12 és 14-16 óra között, Keveháza utcai és Kassák Lajos utcai lakások 2016.03.30. 8-12 és 14-16 óra között. Egyéb:
1 1 1 1 1 Ft
Megtekintési lehetőség: Egyéb:
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája (Budapest, V., Bárczy István u. 1-3.) 2016.04.08, illetve 2016. április 8. 11 óra 2016.09.30
Dokumentumok
Fájl Leírás
Pályázati felhívás mellékletekkel_piaci pályázat.pdf Pályázati felhívás mellékletekkel
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság
2016.06.14 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság 1950/2016.(06.14.)
Döntéshez csatolt dokumentumok
Közzététel dátuma: 2016.06.20