Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

Főpolgármesteri Iroda

Hivatalos név:Főpolgármesteri Iroda

Székhelye:1052 Budapest Városház u. 9-11.

Postai címe:1052 Budapest Városház u. 9-11.

Levelezési címe:1052 Budapest Városház u. 9-11.

Telefonszám(ok):+36 (1) 327-1764

Vezető:Kovácsné Tóth Ágnes

Elektronikus levélcím(ek):KovacsneTothA@budapest.hu

Feladat és hatáskör:

AZ Iroda ellátja többek között
 • a főpolgármester melletti titkársági teendőket;
 • a lakossági megkeresések fogadását, az azzal kapcsolatos levelezési, koordinatív és szakmai-jogi tanácsadói feladatokat.
 
Az Iroda közreműködik többek között
 • a Fővárosi Közgyűlés elé kerülő előterjesztések előkészítésében;
 • az önkormányzat esélyegyenlőségi tevékenységének szakmapolitikai koordinációjában;
 • a kiemelt projektekkel kapcsolatban, a főváros területét érintő és településrendezési tervek összhangjának kialakításában, tovább konzultációk, vagy kerületi egyeztetések során Budapest össz érdekeit szolgáló szempontok érvényesítésében.
 
Az Iroda előkészíti többek között
 • a főváros nemzetközi kapcsolataira vonatkozó koncepciót;
 • főpolgármester hatáskörébe tartozó döntéseket;
 • a Duna szerepének újrafogalmazásával és hasznosításával kapcsolatos projekt előkészítését szolgáló tanulmányok, tervek, szakértői anyagok készíttetéséhez szükséges döntéseket;
 • a Fővárosi Drogmegelőzési Programmal kapcsolatos koordinatív, előkészítési és végrehajtási feladatokat;
 • a feladatkörébe tartozó kiemelt fejlesztés helyzetéről, az aktuális feladatokról a Fővárosi Közgyűlés részére készítendő féléves beszámolót.
 
Az Iroda egyes feladatait három önálló csoport keretében látják el az Iroda munkatársai:
 
A Levelezési Csoport feladata
 • a főpolgármester és a főjegyző számára érkező levelek nyilvántartása, áttekintése és szignálása;
 • a főpolgármester számára érkező támogatási kérelmeket előterjeszti főpolgármester számára;
 • fogadja a személyesen vagy telefonon jelentkező ügyfeleket.
 
A Sajtó Csoport feladata
 • budapesti polgárok és a média tájékoztatása az önkormányzatban folyó munkáról;
 • közreműködik a főpolgármester nyilvános szerepléseinek előkészítésében.
 
A Nemzetközi Csoport feladata
 • a fővárosba érkező nemzetközi hivatalos delegációk programjának és a szükséges találkozóknak a megszervezése;
 • a képviselők és tisztségviselők nemzetközi kapcsolataira vonatkozó szakmai, protokolláris és reprezentációs feladatok ellátása;
 • a nemzetközi szervezetekben való részvétellel összefüggő feladatok ellátása;
 • beszámoló készítése  a fővárost érintő nemzetközi eseményekről;
 • nemzetközi együttműködési és közösségi programokban a hivatali szakemberek részvételének támogatása.


Közzététel dátuma: 2012.09.04