Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

Városigazgatóság Főosztály

Hivatalos név:Városigazgatóság Főosztály

Székhelye:Budapest

Postai címe:1052 Budapest Városház u. 9-11.

Levelezési címe:1840 Budapest

Telefonszám(ok):+36 (1) 327-1788

Telefax szám(ok):+36 (1) 327-1845

Vezető:Sidó Szabolcs főosztályvezető

Elektronikus levélcím(ek):sido.szabolcs@budapest.hu

Feladat és hatáskör:

Hivatalos név: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városigazgatóság Főosztály

Levelezési címe: 1840 Budapest

 
Elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@budapest.hu
 
Telefonszámok:
 
 • Közterületi ügyek: +36 (1) 327-1586
 
     • További információk honlapunkon, aKözterület-használatcímszó alatt találhatók
 
 • Közlekedési ügyek: +36 (1) 327-1132

     • Közútkezelési kérdésekben a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) látja el a feladatokat, elérhetőségük:www.bkk.hu
 
 •  Környezetügyi kérdések:+36 (1) 327-1760

     • Fővárosi Környezetvédelmi Alap pályázatainak intézése.
     •  Temetkezési ügyek.
     • Köztisztasággal, közterületek tisztántartásával, elhagyott hulladékokkal, hulladékszállítással kapcsolatos ügyek.
     • Zaj- és levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos ügyintézés.
 
 • Természetvédelmi és Zöldfelület-gazdálkodási ügyek: +36 (1) 327-1572

     • Kiemelt közcélú és fővárosi tulajdonú zöldfelületekkel kapcsolatos ügyek.
     • Erdőgazdálkodás, kiemelt közcélú zöldterületeket érintő fakivágási kérelmek tulajdonosi-, illetve rendelkezésre jogosult hozzájárulások.
     • A Főváros területén elhelyezkedő természeti értékek védetté nyilvánításával, fenntartásával, fejlesztésével, természetvédelmi hatósági ügyekkel kapcsolatos tevékenységek.
   
 • Energetikai és Víziközművel kapcsolatos ügyek:
  +36 (1) 327-1156


     • Ár- és belvízvédekezés, általános vízrendezés, fürdőügyi feladatok.
     • Vízellátással kapcsolatos feladatok.
     • Víz- és csatornahálózattal kapcsolatos ügyek.
     • Települési folyékony hulladékkezelés, hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevevőinek adatkezelése, ehhez kötődő hatósági feladatok.
     • Közvilágítás, díszvilágítás, távhő, kéményseprés.
 
 • Közlekedéshatósági ügyek +36 (1) 465-3874, -3889, -3893, -3896, -3894, -3884, -3892
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerint a Főpolgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztály Közlekedéshatósági Osztálya szerepel, de az általa ellátott hatósági feladatok2013. január 1-ével a Kormányhivatalhoz kerültek.
 
 
 


Közzététel dátuma: 2016.05.31