Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

Az önkormányzat által alapított lapok

Fővárosi Közlöny, Budapest Főváros Önkormányzatának hivatalos lapja

Terjeszti a Magyar Posta Zrt.
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletág.
Előfizethető:
közvetlenül a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján,
Budapesten a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban és a Központi Hírlap Centrumnál
(Budapest, VIII., Orczy tér 1. - Telefon: 06-1/477-6300; postacím: Bp., 1900)
További információ: 06-80/444-444; hirlapelofizetes@posta.hu
 
A Fővárosi Közlöny felelős szerkesztője: dr. Schrödel Norbert
Kiadja: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Szerkesztőség: 1052 Budapest V., Városház u. 9-11. F ép. 128. - Telefon: 06-1/999-8344
 
Egyes példányok beszerezhetők
a Fővárosi Közlöny Kiadóhivatalánál (1052 Budapest V., Városház u. 9-11. fszt. 14.)
és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest V., Bárczy István u. 1-3.).
Előfizetési díj: Félévre 9990 Ft, 1 évre: 19980 Ft (áfával) Példányonkénti eladási ára: 1150 Ft (áfával)
F.k.: Sárádi Kálmánné dr.
 
Szedés, tördelés, nyomtatás: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Felelős vezető a nyomda vezérigazgatója